ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива

Методична робота закладу

В ДНЗ №30 багато уваги приділяється розвитку творчого потенціалу в умовах дошкільного закладу:

- Створення умов для розвитку творчого потенціалу дітей

- Реалізація розвитку творчого потенціалу дітей

- Практичне застосування психолого-педагогічних знань під час роботи з обдарованими дітьми

- Рівень досягнень дітей в різних аспектах творчого прояву

- Спільна робота дитячого садка і сім’ї з питань розвитку творчих здібностей кожної дитини.

В групах дошкільного закладу створено належні умови щодо розвитку творчого потенціалу дітей. Запорукою успіху педагоги вбачають у широкому підході до рішення даної проблеми. А саме:

• Сприяють творчому процесу життя і діяльності дітей.

• Ставлять дітей у ситуації пізнавальної, художньої, моральної творчості.

• Проводять спеціальну роботу на заняттях, в іграх, тощо; націлену на розвиток творчості, яка органічно входить в життя дитини.

• Організовують цікаве змістовне життя дитини в дошкільному закладі, збагачують його цікавими враженнями, забезпечують емоційно-інтелектуальний досвід.

• Враховують індивідуальні особливості дитини (темперамент, характер, здібності психічних процесів, настрій, соматичний стан) при цілеспрямованому формуванні творчих здібностей.

• Забезпечують атмосферу творчості (довірливе спілкування, співпраця, співчуття, віра в сили дитини, підтримка при невдачах, радість від досягнення).

• Використовують методи і прийоми комплексно і системно, що виховує у дітей гнучкі й варіативні вміння та узагальнені навички.

• Інтегрують різні види дитячої діяльності, що дає змогу виявити різнобічні нахили та здібності дітей.

• Мотивують завдання, роблять пропозицію різних мотивів, що підводить дітей до прийняття завдання, поставленого дорослим.

• Надають дітям можливість проявити творчість, опираючись на власний досвід.

• Організовують в групі та приміщеннях дошкільного закладу розвивальне, доступне, варіативне, мобільне, трансформоване середовище.

Для реалізації завдань творчого розвитку облаштовано відповідні осередки: театралізованої, зображувальної, художньо-мовленнєвої, музичної, інтелектуальної та рухливої діяльності, що дає можливість дітям повноцінно розкрити свої здібності і проявити свої таланти.

Багато уваги приділяється розвитку інтелектуальних здібностей. З раннього віку вихователі вчать дітей розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, збагачують словниковий запас дітей, вчать дітей висловлювати власну думку, підводять їх до полілогу в комунікативно-соціальній сфері, використовують творчі завдання, які потребують розумових зусиль, підтримують креатині рішення, оригінальні ідеї. В кожній групі виготовлено та придбано різноманітний дидактично-розвивальний матеріал, який відповідає віковому етапу розвитку дитини і спрямований на вдосконалення інтелектуальної сфери. Віддавати дітям найкраще, найнеобхідніше, підтримувати обдарованих, зацікавлювати здібних, всебічно розвивати кожного – щоденне завдання педагога.

Як відомо тільки творчий педагог може виховати творчу особистість, і тому педагоги усіх вікових груп постійно поповнюють свої психолого-педагогічні знання щодо виховання творчої особистості, намагаючись проявити, в першу чергу, свої таланти та обдарування. Майже всі педагоги закладу прагнуть сприймати нове, розмірковувати над ним та вкладати у свій особистий «багаж»; мають власні ідеали, віру, переконання щодо становлення творчої особистості; дотримуються правила: розум розвивається не запам’ятовуванням, а розмірковуванням.

Завдання на новий 2020 – 2021 навчальний рік:

    • Удосконалення системи роботи злогіко-математичного розвитку та трудового виховання дитини відповідно до сучасних вимог та підходів
    • Створення умов для мовленнєвого розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання для розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дошкільників
    • Удосконалення системи роботи з основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят

Завдання на оздоровчий період:

  • Впровадження нетрадиційних методів оздоровлення з метоюзабезпечення гармонійного розвитку дошкільників
  • Впровадження комплексного та інтегрованого підходів до фізичного гарту та оздоровлення дітей

Робота творчої групи 2020 – 2021 н. р.

Тема: «Інтеграція LEGO-технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти»

Керівник творчої групи: Хіта В.Є. – вихователь, вихователь-методист.

Члени групи: Черешнюк О.А. – завідувач,

Артоуз О.А. – вихователь-методист,

Ільїна О.О. – муз. керівник,

Ягодіна Г.С. – вихователь,

Вдовиченко С.І. – вихователь.

Написати лист
© 2021 «Школа Эйдотехніки»
A