ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива

«Діяльність»

Добре відомо, що мова нашого мозку — це мова образів, і в першу чергу це зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, він виконає будь-які команди, наприклад команду запамятати. Сучасна педагогічна практика здебільшого спрямована на передачу готових знань, заучування, на експлуатацію інтелекту і памяті, а не на їх розвиток. Виникає необхідність у пошуку нових технологій, які б допомогли розкриттю творчого потенціалу людини. Але де взяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком на його образній мові, як переводити точну інформацію на зрозумілу для мозку мову? Для вирішення вище означених завдань була створена авторська система «Школа Ейдотехніки».

Школа Эйдотехніки — це науково-обгрунтована система засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів.

Мета: якісна зміна освітніх технологій з обробки, відтворення і збереження інформації. Задачі:

Наукова новизна такого підходу грунтується на самій концепції Школи Ейдотехніки. В основу її покладено принципи функціонального будови структур памяті, досліджені за допомогою сучасних методів нейрофізіології, нейрохімії, нейрогістології, математичного моделювання. Сама по собі система представляє сукупність найбільш ефективних і перевірених авторських розробок. В основі навчання лежить модульна система вузької спеціалізації, яка допоможе будь-якому охочому грамотно освоїти систему навчання і сформувати навички самонавчання — що є однією з основних завдань якісної освіти .

Школа Ейдотехніки забезпечує швидке і ефективне розвиток памяті, в основі якого лежить досягнення злагодженої роботи обох півкуль головного мозку. У процесі освоєння технологій швидкого і міцного запамятовування будь-якої інформації використовуються методики, що розвивають вербально-логічну память (мнемотехніческіе елементи, за функціонування яких відповідає ліва півкуля) і заглиблені роботу з образами (ейдотехнічні елементи — відповідно права півкуля). Таким чином, в основу Школи Ейдотехніки покладені закони функціонування механізмів памяті, досліджені за допомогою сучасних методів психологічної діагностики. Ці методи є продуктом останніх досягнень нейрофізіології, нейрохімії та математичного моделювання.

.

 
Написати лист
© 2021 «Школа Эйдотехніки»
A