ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива

«Діяльність»

Проектувальник особистої безпеки

Проекти, конкурси, змагання, вікторини… це завжди весело та цікаво. Адже це нові враження, емоції, знання.

Приймаючи участь у архітектурному фестивалі вперше, ми помітили, наскільки змінилися всі задіяні учасники.

Широкий світ LEGO — конструкторів дав можливість займатися з вихованцями різного віку і різних освітніх можливостей. LEGO — конструктори — це цікавий матеріал, який стимулює дитячу уяву, фантазію, розвиває моторні навички. Використання LEGO — конструювання дозволило стимулювати допитливість і інтерес, формувати здібності до вирішення проблемних ситуацій — вміння досліджувати проблему, аналізувати наявні ресурси, висувати ідеї, розширити активний словник.

Проект відкрив перед вихованцями широке поле для творчості, дозволив вирішити освітні завдання предметно, комплексно, використовуючи раніше здобуті знання. Діти самостійно приймали рішення, пояснювали, аргументовано відстоювати свої ідеї. Спільна презентація допомогла згуртуванню колективу, навчила взаємодопомоги, розвила мову дітей, допитливість.

Під час конструювання йшла робота над розвитком інтелекту, уяви, дрібної моторики, творчих задатків, діалогічного і монологічного мовлення, розширенням словникового запасу, формуванням логічного і просторового мислення. Діти працювали із запропонованими інструкціями, закріплювали вміння співпрацювати з партнером по грі, працювати в колективі.

Для дітей цей проект став ще однією спільною цікавою справою, яка знайомила їх із професією проектувальника особистої безпеки, вчила дивитися у майбутнє, формувала вміння вирішувати проблему різними способами, спонукала до праці в колективі, розвивала навички спілкування та вміння досягати мети.

Педагоги в процесі роботи з дітьми мали змогу навчитися віддавати роль лідера дітям, спілкуватися із вихованцями як партнерами, дивуватися дитячій фантазії та винахідливості, розвивати власну креативність.

А батьки, нарешті помітили, якими самостійними, наполегливими, вправними стали їх діти, навчилися поважати думку малюків, розділили дитячу зацікавленість у спільній справі.

Проектувальник особистої безпеки — це людина, яка буде попереджувати людство від нещасних випадків та хвороб. Це фахівець, що оцінює і проектує життя людини з точки зору всіх можливих ризиків: від генетичної схильності до певних захворювань до ймовірності аварій і того, що людина стане жертвою злочину. Проектувальник особистої безпеки стане постійним консультантом, та надаватиме разові послуги.

Таким чином, «Проектувальник особистої безпеки» — це і практична творча діяльність, і формування розумових здібностей, яке проявляється в інших видах діяльності: ігрової, мовної, образотворчої. Це також розвиток соціальної активної особистості з високим ступенем мислення, розвиток самостійності, здатності дітей вирішувати будь-які творчі завдання та закріплення правил безпечної поведінки.

То ж наше завдання як педагогів підготувати вихованців до майбутнього!...

 
 
 

Відео-презентація Проектувальник особистої безпеки

Написати лист
© 2021 «Школа Эйдотехніки»
A